Το αρχιτεκτονικό γραφείο Studionoh επιθυμεί να συνεργαστεί με αρχιτέκτονα για εργασία πλήρους απασχόλησης.

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Εργασιακή εμπειρία 5 ετών και άνω.

2. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad, Rhino, Photoshop suite)

3. Γνώση ΝΟΚ

Αποστολή Portfolios & CVs στο info@studionoh.gr ή στο careers@studionoh.gr

 

 

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share