Η Human Point είναι μια μικρή αλλά δημιουργική boutique τεχνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των τεχνικών μελετών, των κατασκευών και των συμβούλων ανάπτυξης ακινήτων.

Η προσφερόμενη θέση εργασίας έχει κύριες απαιτήσεις την εκπόνηση αρχιτεκτονικής ιδέας και παρουσίασης της με τρισδιάστατα φωτορεαλιστικά σχέδια. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:

– Πτυχιούχος Αρχιτέκτονας μηχανικός μέλος του ΤΕΕ
– Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 2 ετών
– Άριστη ευχέρεια αρχιτεκτονικής σύνθεσης και παρουσίασης
– Άριστη γνώση προγραμμάτων BIM (γνώση Allplan θα εκτιμηθεί), Autocad, Vray, Photoshop, Ms Office
– Εμπειρία στα παρακάτω στάδια ανάπτυξης ενός τεχνικού έργου:  σύλληψη της αρχιτεκτονικής ιδέας, σύνταξη προμελέτης αρχιτεκτονικών, συνεργασία με τους εμπλεκόμενους μηχανικούς, σύνταξη οριστικής μελέτης αρχιτεκτονικών.                                                                                                  -Γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας

 

Θα εκτιμηθούν και τα παρακάτω:

-Γνώση διαδικασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων, κ.λπ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
-Ομαδικό πνεύμα και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων σε διαφορετικά πεδία και θέματα.

 

Προσφέρονται άριστες συνθήκες εργασίες, απολαβές ανάλογες προσόντων και bonus απόδοσης.

 

Αν έχετε αγάπη για την δημιουργική σκέψη, την αρχιτεκτονική σύνθεση,  καθώς και τα παραπάνω χαρακτηριστικά, στείλτε το βιογραφικό  και δείγμα δουλειάς σας στην διευθύνση : info@humanpoint.eu

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share